Shumë kohë para ekranit – të rinjtë e njohin problemin

41 Lexime

Sipas sondazheve aktuale, koha e ekranit tek të rinjtë po rritet vazhdimisht. Në një ditë jave mesatarisht janë mbi tre orë, në fundjavë janë pothuajse pesë orë. Rreth 40% e të rinjve janë përpjekur pa sukses të kalojnë më pak kohë në rrjetet sociale. Për herë të parë, Shoqata „Blaue Kreuz“ pyeti 1281 nxënës se çfarë duhet të ndodhë në mënyrë që ata të ndihen (madje) më mirë mendërisht dhe fizikisht. Mbi 30% e të anketuarve janë të mendimit se duhet të përdorin më pak smartfonët e tyre dhe të luajnë më pak lojëra në mënyrë që të ndjehen më mirë. Të rinjtë vërejnë gjithashtu se përjetojnë shumë stres dhe se aktivitetet sportive promovojnë shëndetin e tyre personal.

Shoqata „Blaue Kreuz Bern-Solothurn-Freiburg“ zhvilloi punëtori parandaluese me 1 281 nxënës (12-17 vjeç) në shkolla të ndryshme të mesme në kantonet e Bernës dhe Friburgut. Pas seminarit, të gjithë pjesëmarrësit ishin në gjendje të plotësonin një formular reagimi në mënyrë anonime. Përveç pyetjeve për përdorimin e substancave, studentët u lejuan gjithashtu të regjistrojnë atë që duhet të ndodhë në mënyrë që të ndihen „madje“ më mirë mendërisht dhe fizikisht. Të anketuarit ishin në gjendje të shënonin deklarata të ndryshme dhe të shtonin se çfarë mund të përmirësonte mirëqenien e tyre (përgjigje të shumta ishin të mundshme). Rezultatet tregojnë se 49.9% e të rinjve përjetojnë shumë stres dhe për këtë arsye nuk janë mirë mendërisht dhe fizikisht. Konsumimi i tepërt i smartfonëve dhe lojërave ndikon negativisht në 32% të të rinjve. Vajzat (38.4%) e perceptojnë këtë si një sfidë më të madhe se djemtë (27%).

Të anketuarit gjithashtu besojnë se më shumë ushtrime mund t’i ndihmojnë ata të ndihen më mirë. Këtë e kanë deklaruar 29.6% e të rinjve. Vetmia prek edhe disa të rinj (14.6%). “Është interesante se shumë të rinj janë të vetëdijshëm për streset që ndodhin në jetën e tyre dhe rrezikojnë shëndetin e tyre personal. Nga ana tjetër, është veçanërisht e vështirë për të rinjtë që të ndryshojnë sjelljen problematike pa mbështetjen e të rriturve. Përveç kujdestarëve ligjorë, shoqëria në tërësi është thirrur të promovojë një mjedis të shëndetshëm jetese”, thotë Markus Wildermuth nga Shoqata „Blaue Kreuz“.