Djaloshi nga Begraca, ligjërues Dr. Milot Gashi drejt majave të shkencave kompjuterike botërore

1506 Lexime

E pasur është biografia e djaloshit nga Begraca, Milot Gashi, i cili shkollimin fillor e kreu në vendlindje, si një nxënës i shkëlqyeshëm e pa konkurrencë. Me të njëjtin intensitet e kreu edhe shkollën e mesme në Ferizaj, duke dëshmuar se është i etur për dije dhe njohuri të reja.

Duke parë autodiktatizmin e tij të rrallë e të pasur, në kuadër të Fakultetit Matematikor. ai vazhdoi drejtimin shkenca kompjuterike në Universitetin e Prishtinës, ku për një semestër i kreu disa provime me notën dhjetëshe. Ishte më i dalluari, pa konkurrencë. Me të gjitha këto kualitete, Miloti vendosi të studiojë jashtë vendit, duke u venmdosur te xhaxhai i tij Islam Gashi në Graz të Austrisë, i cili i ndihmoi pa rezervë për të vazhduar studimet dhe integrimin e tij në vend, Vetëm studimet e vitit të parë i ka paguar, por të gjitha shpenzimet iu kthyen, pasi i ka mbërri të gjitha kriteret për të studiuar pa pagesë, deri në doktoraturën e tij.

Janë të shumta arritjet e Milot Gashit gjatë studimeve, portali „Shtegu.com“ do t`i paraqesë në pika të shkurtëra në vijim:

Edukimi
Diplomë Bachelor & Master për Zhvillimin e Softuerit dhe Menaxhim Biznesi, Universiteti Teknik i Gracit

Me fokus Aplikim i intelegjencës artificiale në fushën e të dhënave p.sh., Sistemet e rekomandimit)

2019 – 2022: Doktoraturë në shkencat natyrore, Shkenca Kompjuterike, Universiteti Teknik i Gracit – Me fokus në parashikimin e mirëmbajtjes te makinave ne industri (p.sh., Mundesia e identifikimit ne menyrë pro-aktive se pjesa X ne makine duhet te ndrrohet pas 200 ore pune). Për të qenë më specifik tema është fokusu në analizimin dhe modelimin e ndërvarësive ndërmjet komponentëve me ndihmën e algoritmeve AI/ML në mënyrë që të përmirësohen mirëmbajtja e makinave duke parashikuar kohën optimale per ndrrimin e komponentit/pjesë-ve.

 

Përvoje pune:

– zhvillues i softëarit (C.C.COM GmbH)

– Aplikim i intelegjencës artificiale në industrë te prodhimit Pro2Future GmbH e.g.,Magna Presstec GmbH (automobile industry), Fornius International GmbH (industria e saldimit), AT&S GmbH (industria elektronike)

– Data Solution Arkitekt, Data governance, Data management dhe digitalisation enterpriseëide

– Ligjërues në TU Graz 2013 – 2018

– Ligjerues në Uni Graz

– Ligjëruas ne FH Joanneum

Për momentin:

AT&S: AT&S është lidere botërore në prodhimin e PCB components (electronics).

Pozita dhe funksionet e Milotit:

– Solution Architect Dizajn, menagjim dhe zhvillim i Data-driven solutions

– Drejtues i Data Governance dhe Digitalization program

– Organizator dhe prezantues në konferencën e parë më fokus në Data ne AT&S – DRIVEN22

– Organizues i Datathon 2022 në AT&S

Ligjërues në Uni Graz në fushën AI/ML dhe data management:

– Universiteti i Grazit është universiteti më i madh dhe më i vjetër në Styria, si dhe universiteti i dytë më i madh dhe i dytë më i vjetër në Austri.

– Në universitet të Grazit Miloti ligjëron prej 2020 e tutje.

Ligjerues ne FH Joanneum: AI/ML application ne industry

– Ligjërues që nga viti 2021

– FH JOANNEUM është një nga universitetet më të mëdha të shkencave të aplikuara

– (UAS) në Austri. Ka rreth 5000 studentë dhe rreth 750 punonjës: https://en.wikipedia.org/wiki/FH_Joanneum

Best paper award – Publikimi shkencor më i mirë (Cognitive 2022) – https://www.iaria.org/conferences2022/AwardsCOGNITIVE22.html

Patent 2022: Njëri nga zbuluesit e idesë së re inovative e cila është në process të patentimit. Metoda e zbuluar arrinë t`i detekton në mënyrë automatike defektet e brendshme në pjesët e prodhuara në edge computing. Në një pilot projekt me Siemens është testuar dhe konfirmuar që e kalon state-of-the-art që e posedon Siemens.

Prezantues (guesst talk) në disa universitete, evente shkencore dhe evente te organizuatra nga industria dhe research.

https://graz.elsevierpure.com/en/publications/a-paradox-approach-to-detect-internal-defects-of-a-production-par

10+ publikime: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&hl=en&user=xzbx1yQAAAAJ

Gashi, Milot, and Stefan Thalmann. „Taking Complexity into Account: A Structured Literature Review on Multi component Systems in the Context of Predictive Maintenance.“ European, Mediterranean, and Middle Eastern Conference on Information Systems. Springer, Cham, 2019

Gashi, Milot, et al., „Interactive Visual Exploration of defect prediction in industrial setting through explainable models based on SHAP values.“ IEEE VIS Poster Program, 2020

Gashi, Milot, et al., „Dealing with missing usage data in defect prediction: A case study of a welding supplier“ Computers in Industry, 2021

Mutlu, Belgin, Milot Gashi, and Vedran Sabol. „Toëards a Task based Guidance in Exploratory Visual Analytics.“ Proceedings of the 54th Hawaii International Conference on System Sciences, 2021

Thalmann, S., Gursch, H. G., Suschnigg, J., Gashi, M., Ennsbrunner, H., Fuchs, A. K., … & Lindstaedt, S. (2019, May). Cognitive decision support for industrial product life cycles: A position paper. In Proceedings of the 11th International Conference on Advanced Cognitive Technologies and Applications (pp. 3-9)

Thalmann, S., Mangler, J., Schreck, T., Huemer, C., Streit, M., Pauker, F., Weichhart, G., Schulte, S., Kittl, C., Pollak, C. Vukovic, M., Kappel G., Gashi M., 2018, July. Data analytics for industrial process improvement a vision paper. In IEEE 20th Conference on Business Informatics (CBI (Vol. 2, pp. 92 96), 2018

Gashi, Milot, „Goal oriented Visual Recommendations via User Behavior Analysis“, Master Thesis, Technical University of Graz, 2018

Gashi, M.; Mutlu, B.; Lindstaedt, S.; Thalmann, S. Decision support for multi-component systems: visualizing interdependencies for predictive maintenance. In Proceedings of the 55th Hawaii International Conference on System Sciences, 2022

Gashi, Milot, Belgin Mutlu, and Stefan Thalmann. „Impact of Interdependencies: Multi-Component System Perspective toward Predictive Maintenance Based on Machine Learning and XAI.“ Applied Sciences 13, no. 5 (2023): 3088.

Gashi, Milot, et al. „State-of-the-Art Explainability Methods ëith Focus on Visual Analytics Showcased by Glioma Classification.“  BioMedInformatics  2.1 (2022): 139-158.

Gashi, Milot, Heimo Gursch, Hannes Hinterbichler, Stefan Pichler, Stefanie Lindstaedt, and Stefan Thalmann. „MEDEP: Maintenance Event Detection for Multivariate Time Series Based on the PELT Approach.“ Sensors 22, no. 8 (2022): 2837.

Gashi, Milot, Belgin Mutlu, Stefanie Lindstaedt, and Stefan Thalmann. „No Time to Crash: Visualizing Interdependencies for Optimal Maintenance Scheduling.“ In COGNITIVE 2022: 14th International Conference on Advanced Cognitive Technologies and Applications, pp. 11-16. IARIA, 2022.

Gashi, Milot, Leo Botler, Georgios Koutroulis, and Konrad Diwold. „Accurate and Efficient Hybrid Indoor Localization using ML Methods.“ In 2022 21st ACM/IEEE International Conference on Information Processing in Sensor Networks (IPSN), pp. 523-524. IEEE, 2022.

Botler, Leo, Milot Gashi, Konrad Diëold, and Kay Römer. „Machine Learning-based Models for Phase-Difference-of-Arrival Measurements Using Ultra-Wideband Transceivers.“ In 2022 21st ACM/IEEE International Conference on Information Processing in Sensor Netëorks (IPSN), pp. 517-518. IEEE, 2022.

Hadi, Muaaz Abdul, Milot Gashi, Vignesh Manjunath, Stefan Trabesinger, and Johannes Schmid. „A paradox approach to detect internal defects of a production part.“ (2022).

Abdul Hadi, Muaaz, Daniel Kraus, Amer Kajmakovic, Josef Suschnigg, Ouijdane Guiza, Milot Gashi, Georgios Sopidis et al. „Toëards Flexible and Cognitive Production—Addressing the Production Challenges.“ Applied Sciences 12, no. 17 (2022): 8696.

[Patent in progress] Hadi, Muaaz Abdul, Vignesh Manjunath, Milot Gashi, Stefan Trabesinger, and Johannes Schmid. „A paradox approach to detect internal defects of a production part.“

Prezantime në evente shkencore/Konferenca/Universitete

CONFERENCES & RESEARCH EVENTS

Cognitive 2019. The Eleventh International Conference on Advanced Cognitive Technologies and Applications, Venice Italy

EMCIS 2019, 16th European Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems, Dubai

Information Systems and Data Science (ISDS) PhD Congress 2019, 2020, and 2021, Styria

Pro2Future Partner Conference 2018, 2019, and 2020, JKU Linz & TU Graz

BigDat 2020 – Winter School, Ancona Italy

HICSS 2022, The Hawaii International Conference on System Sciences, Virtual Conference

Cognitive 2022, The Fourteenth International Conference on Advanced Cognitive Technologies and Applications (Best Paper Award)

PRESENTATION & TALKS

Cognitive 2019. The Eleventh International Conference on Advanced Cognitive Technologies and Applications, Venice Italy

EMCIS 2019, 16th European Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems

Information Systems and Data Science (ISDS) PhD Congress 2019, 2020, and 2021

Pro2Future Partner Conference 2018, 2019, and 2020

Use Case Talk – Lessons Learned (University of Graz 2020) – (https://business-analytics.uni-graz.at/de/neuigkeiten/detail/article/vortrag-von-ats/)

HICSS 2022, The Hawaii International Conference on System Sciences

COGNITIVE 2022, The Fourteenth International Conference on Advanced Cognitive Technologies and Applications, Barcelona Spain

DRIVEN22, First Data Summit at AT&S GmbH, Leoben Austria

Një bagazh i vërtetë shkencor i ligjërues Dr. Milot Gashit, i cili ka krijuar një respekt të madh universitar, jo vetëm në Austri, por edhe jashtë saj, duke dëshmuar se me punë mund të arrihet gjithçka.

         Milot Gashi gjatë arsimit fillor në vendlindjen e tij, Begracë