Vajzat i flasin shumë pak shqip – Kosovari i dënuar për një krim shumë të rëndë, do të qëndrojë në Zvicër

111 Lexime

Avokati Robert Assaël

Drejtësia zvicerane kanë anuluar revokimin e autorizimit për të shpallur fajtor një person për atentat

Ata janë dënuar për të njëjtin krim, por nuk do të kenë të ardhme të njëjtë: Njëri mund të qëndrojë në Zvicër ndërsa tjetri do të dëbohet. Këta dy kosovarë u shpallën fajtorë për atentat. Në vitin 2012, ata organizuan ekipin e një vrasësi të paguar, të rekrutuar për të eleminuar gruan e një bankieri lokal (gjithashtu i dënuar). Viktima kishte mbijetuar për mrekulli në përpjekjen e sulmuesve për ta mbytur në shtëpinë e saj në Chêne-Bougeries. I dënuar me 11 vite e 6 muaj burg, personi që kishte akuzuar dy bashkatdhetarët e tij për këtë vepër, do të dëbohet nga vendi pas lirimit të tij. Në një vendim të publikuar më 15 maj, Gjykata Federale ka konfirmuar vendimin e autoriteteve të Gjenevës, të cilët kishin revokuar lejeqëndrimin e tij. Njëri nga dy autorët, i cili vrasësin e kishte sjellë në vendin e ngjarjes, ishte dënuar me 12 vite burg. Edhe atij i ishte revokuar lejeqëndrimi. Sidoqoftë, pas ankesës, Gjykata e Gjenevës e ka anuluar këtë vendim.

Gjyqtarët e Dhomës Administrative të Gjykatës së Drejtësisë sollën aktgjykimin e tyre më 30 Prill. Ata sigurisht theksuan se faktet që çuan në bindjen e tij ishin „të një rëndësie ekstreme“, por ata gjithashtu kujtuan se heqja e lejeqëndrimit duhet të ishte „proporcionale me rrethanat“. „Në kontekstin e këtij peshimi të interesave, është veçanërisht e nevojshme të merren parasysh gjatësia e qëndrimit në Zvicër, mosha e ardhjes në këtë vend, marrëdhëniet shoqërore, familjare dhe profesionale, niveli i integrimit dhe pasojat e largimit nga puna të personit në fjalë“. Rreziku i përsëritjes gjithashtu luan një pjesë të madhe në ekuacion.

Në këtë rast, magjistratët vunë në dukje se i dënuari kishte ardhur në Zvicër në vitin 1998, në moshën 17-vjeçare. Ata vunë në dukje se ekspertët kishin konsideruar që rreziku i tij për recidivizëm ishte i ulët, dhe se komiteti i vlerësimit kishte arritur në përfundimin se nuk kishte asnjë rrezik. Sapo u lirua me kusht në dhjetor të vitit 2019, burri filloi të punojë, duke lejuar gruan e tij të hiqte dorë nga ndihma sociale që kishte marrë që nga viti 2013. „Marrëdhënia e vërtetë“ që ai arriti të ruajë gjatë burgosjes së tij me gruan e tij dhe dy vajzat e moshës 7 dhe 10 vjeç gjithashtu luajtën një rol. Vajzat e vogla, të lindura në Gjenevë, të shkolluara dhe që përfitojnë nga lejeqëndrimi, flasin shumë pak shqip, gjë që i bëri gjyqtarët të konsiderojnë se për aq sa kanë të bëjnë, „një kthim në Kosovë nuk duket i mundur“.

Prandaj, duke marrë parasysh edhe evolucionin e burrit në burg dhe „dënimin e fituar“ nga dhoma administrative gjatë seancës së tij, „do të kihet parasysh interesi privat i ankuesit dhe ai i familjes së tij, që personi i interesuar mund të vazhdojë të jetojë me familjen e tij në Zvicër, të zhvillojë aktivitetin e tij profesional, të mbikëqyrë vajzat e tij dhe të kompensojë viktimën e tij, tejkalojnë interesin publik për largimin e tij nga territori zviceran“. Autoritetet kanë mundur të ankohen deri në mesnatën e së enjtes për këtë vendim. As Departamenti i Sigurisë Kantonale dhe as Sekretariati Shtetëror i Migracionit (SEM) nuk folën për këtë çështje. Sidoqoftë, sipas informatave të „20 Minutes“, ky i fundit ka parashtruar bërë ankesë, informon Shtegu.com.

„E drejta për të respektuar jetën private dhe familjare, e garantuar me nenin 8 të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut, kishte një peshë të caktuar“ në vendimin e gjykatës, tha të premten pasdite Me Robert Assaël, avokati i personit në fjalë, duke injoruar ekzistencën e një mjeti të mundshëm juridik. I pyetur për të komentuar fatet e ndryshme të rezervuara për klientin e tij dhe tjetrin të dënuar, i cili do të dëbohet nga Zvicra, penalisti beson se mbrojtja e tij „nuk ka marrë butësi. Çdo situatë është e ndryshme. Ky gjykim është i themeluar ligjërisht dhe njerëzisht i drejtë, në dritën e riintegrimit shembullor të tij dhe vendosmërinë e tij të madhe për rindërtimin dhe fillimin me këmbë të djathtë, gjë që më bëri përshtypje“.