Vitin e kaluar rastet e diskriminimit racor janë shtuar në Zvicër

32 Lexime

Më shumë raste të diskriminimit racor janë regjistruar në Zvicër në vitin 2022. Numri është 708 raste, pra 78 më shumë se një vit më parë. Raporti i referohet ndërgjegjësimit më të madh të publikut për aktet e diskriminimit

Në vitin 2022, në Zvicër janë regjistruar 708 raste të diskriminimit racor, 78 më shumë se një vit më parë. Sipas një raporti vjetor, kjo rritje pasqyron një gatishmëri të shtuar të popullsisë për t’u angazhuar kundër racizmit.

Si në vitin e kaluar, rastet e diskriminimit të regjistruara nga anëtarët e Rrjetit të Qendrave të Këshillimit për Viktimat e Racizmit kanë ndodhur më së shpeshti në vendin e punës (133 raste) dhe në sektorin e trajnimit (116 raste), thekson një raport i Federatës Federale, Komisioni kundër Racizmit (CFR) dhe humanrights.ch, botuar të dielën. Zonat e tjera të prekura fuqishëm janë administrata (96 raste), lagjja dhe rrethi (82), si dhe ofertat e sektorit privat (67), transmeton portali Shtegu.

Rritja e numrit të raportimeve në trajnim shpjegohet me ndërgjegjësimin më të madh të studentëve në fjalë dhe familjeve të tyre, por edhe me vëmendjen më të madhe që i kushtohet nga institucionet incidenteve raciste dhe faktit që i raportojnë ato më shumë, thotë Gina Vega, drejtuese e Rrjeti i Qendrave të Këshillimit për Viktimat e Racizmit.
Drejtimi i një shkolle, për shembull, kontaktoi një qendër këshillimi pasi vuri re një rritje të incidenteve raciste. Këto përfshinin fyerje ndaj të rinjve me prejardhje migrante, simbole të së djathtës ekstreme në tualete dhe fjalën „zezak“ të gdhendur në një derë. Në një klasë, një diskutim rreth këtyre incidenteve u ndez pasi mësuesi tha të njëjtën fjalë.

Arsyet më të shpeshta të diskriminimit janë antiracizmi me ngjyrë (276 raste) dhe ksenofobia (275 raste). Kjo më së shpeshti shfaqet në formën e një trajtimi të pabarabartë, fyerjeje apo trajtim denigrues.

Rastet e racizmit kundër zezakëve dhe racizmit ndaj njerëzve të perceptuar si „të huaj“ në përgjithësi identifikohen më mirë dhe janë subjekt i raportimeve më të synuara, vëren Gina Vega. Kjo është për shkak të rritjes së vëmendjes së medias dhe publikut vitet e fundit.
Format e tjera të racizmit janë megjithatë të shpeshta dhe meritojnë një vend po aq të rëndësishëm në debatin publik, shton ajo. Për shembull, janë regjistruar 47 raste të racizmit antiarab, si dhe 44 raste të racizmit antimysliman dhe 40 raste të armiqësisë ndaj aziatikëve. Shifrat e vitit 2022 janë stabilizuar në një nivel të lartë.

Rastet e vlerësuara në raport, megjithatë, paraqesin „majën e ajsbergut“, paralajmërojnë autorët e tij. Në të vërtetë, shumë incidente raciste nuk raportohen.