Kurse të edukimit të vazhdueshëm për hoxhallarët në Zvicër

72 Lexime

Kantoni i Cyrihut është duke inovuar, me ofrimin e kurseve opsionale të bëra sipas masave të synuara për personat përgjegjës të komunitetit mysliman

Me programin e tij të titulluar „Kompetenca e Cyrihut“, kantoni hoxhallarëve u ofron një kurs të arsimit të vazhdueshëm sipas masës. Sepse, sipas autoriteteve, në Cyrih jetojnë rreth 100 000 myslimanë. Një studim i kryer nga Universitetet e Lucernit dhe Fribourgut tregon se komuniteti mysliman ka një nevojë të madhe për trajnim adekuat për hoxhallarët e tij dhe palët e tjera të interesit.

Janë planifikuar dy seanca tetë-ditore. Kursi do të marrë aftësi në fushat e kontekstit të Zvicrës dhe Kantonit të Cyrihut, pedagogji, komunikim dhe punë me grupe specifike të synuara, si dhe reflektime teologjike në lidhje me sfidat aktuale, informon Shtegu.com. Përveç blloqeve teorike, ai do të përfshijë gjithashtu elementë praktikë të tillë si një praktikë e shkurtër në një institucion, për shembull në fushën e administratës ose institucioneve arsimore dhe sociale. Për më tepër, materialet arsimore do të përdoren për të trajnuar dhe forcuar aftësitë e hoxhallarëve në Kantonin e Cyrihut.

Për t’u pranuar në kurs, aplikantët do të duhet të kalojnë nëpër një proces përzgjedhjeje me shumë hapa, i cili gjithashtu përfshin një kontroll sigurie. Projekti është planifikuar për pak më pak se 3 vjet dhe vlerësohet në më shumë se 400 000 franga. Shoqata e Organizatave Islamike të Cyrihut mbulon pak më shumë se 5% të kësaj shume, ndërsa pjesën tjetër do ta financojë kantoni.