Unia apelon që shqiptarët në Zvicër të votojnë për pensionin e 13-të

71 Lexime

Më 3 mars 2024 në Zvicër do të vendoset për të ardhmen e pensioneve të pleqërisë. Sindikata Unia bën thirrje të votohet Pensioni i 13-të.

Më 3 mars, votuesit zviceranë do të vendosin për nismën popullore “Për një jetë më të mirë në pleqëri” (iniciativa për pensionin e 13-të AHV). Iniciativa e Federatës Zvicerane të Sindikatave (SGB) dëshiron që pranuesit e AHV-së të kenë të drejtën për një pension të trembëdhjetë.

Konkretisht, përfituesit e një pensioni AHV duhet të kenë të drejtën e një shtese vjetore që shkon në një të dymbëdhjetën e pensionit të tyre vjetor. Kushdo që tashmë merr pension AHV, duhet ta marrë shtesën më së voni nga fillimi i vitit 2026.

Komiteti nismëtar kërkon shprehimisht të sigurojë me ligj që përfitimet suplementare të mos reduktohen për shkak të “trembëdhjetës” dhe se e drejta për përfitime suplementare AHV mbetet për shkak të shtesës. Sipas iniciatorëve, pensioni i trembëdhjetë do të nënkuptonte rritje të pensioneve të AHV-së me 8.33 për qind.

Pensionistët me të ardhura të ulëta dhe të mesme po vuajnë nga inflacioni si dhe nga rritja e qirave dhe primeve të sigurimit shëndetësor. Prandaj nevojitet urgjentisht pensioni i 13-të.

Duke qenë se gjithnjë e më shumë paguhet në shtyllën e dytë, por gjithnjë e më pak mund të paguhet prej saj, një pension i 13-të AHV kompenson shembjen e shtyllës së dytë.

Pensioni i 13-të AHV korrigjon në mënyrë efektive hendekun e pensioneve për gratë, të shkaktuar nga puna e papaguar e kujdesit.

Pensioni i 13-të AHV mund të financohet vetëm me rritje të TVSH-së ose kontribute më të larta në page, gjë që zvogëlon fuqinë blerëse.

Shumë pensionistë do të merrnin një pension të 13-të AHV, edhe pse nuk varen prej tij. Kushdo që nuk mund të mbulojë nevojat e tij të jetesës ka të drejtë për përfitime shtesë.

Nisma rrezikon të ardhmen e sigurimeve pensionale dhe në këtë mënyrë vë në rrezik mirëqenien e brezave të ardhshëm.

Më poshtë gjendet videoja e cila ju udhëzon se si të votoni: