Tridhjetë gomarët kokëfortë maqedonas dhe suksesi i gjermanit

92 Lexime

Vallë, nga kush i ka blerë gomarët gjermani ?!  

 

 

Ajo që bëri gjermani Artur Winterhalder, në vitin 1965, gjatë viteve u zhvillua në një pikë kulminante të kalorësve të rinj. Atë vit, ai kishte shkuar me tren në Maqedoni dhe i kishte sjellë me vete 30 gomarë.

 

 

 

Me kalimin e kohës, gomarët kokëfortë u zëvendësuan me kuaj poni. Ata u bënë një pjesë integrale e kalorësisë, e cila tashmë është në qendër të vëmendjes: Gjatë dy fundjavëve të njëpasnjëshme, entuziastët kalorës mund të festojnë në qendrën e kalorësisë në „Horgauer Bahnhof“.

Copy-20of-20atv-8

 

Tashmë, duke iu falënderuar gomarëve të Maqedonisë, pronari organizon dhe përfiton shuma të majme të të hollave në qendrën e tij të kalorësisë.