Trembëdhjetë udhëtarë shqiptarë nga Shkupi kërkojnë azil

31 Lexime

Më 13 korrik të këtij viti, rreth orës 15.35, trembëdhjetë persona kanë kërkuar azil në Friedrichshafen të Gjermanisë, menjëherë pasi kanë zbritur nga një avion që vinte nga Shkupi. Sipas portaleve gjermane, bëhet fjalë për shtetas shqiptarë, në mesin e të cilëve edhe një familje me dy fëmijë, si dhe nëntë persona të tjerë.
Pasi janë kryer të gjitha formalitetet e duhura, personat i janë dorëzuar enteve përkatëse në Karlsruhe, për vazhdimin e procedurëssë përpunimit të mëtejmë të kërkesave të tyre.