Të rinjtë në Zvicër konsumojnë më pak falë sfidës së konsumit

65 Lexime

Një raport parandalimi i publikuar së fundmi nga Gjermania tregoi se vetëm një ndërhyrje dyjavore e bazuar në aplikacione me një detyrë vullnetare të abstinencës ose reduktimit të konsumit (droga, media digjitale) mund të reduktojë ndjeshëm konsumin midis nxënësve. Vitin e kaluar në projektin e ri “#AUSGEGLICHEN” morën pjesë 967 të rinj dhe mësues të shkollave të mesme. Rezultatet e vlerësimit tani tregojnë se pjesëmarrësit ishin në gjendje të ndërgjegjësoheshin më shumë për temën dhe se njohuritë e tyre gjithashtu u rritën. Sfida e përdorimit të drogës kontribuoi në reduktimin e substancave te disa të rinj. Megjithatë, sfida e reduktimit të smartfonëve pati një efekt edhe më të fortë.

967 nxënës nga shkolla e mesme e lart morën pjesë në konkursin e klasave “#AUSGEGLICHEN” me mësuesit e tyre midis tetorit dhe dhjetorit 2023. Me mbështetjen e një aplikacioni, pjesëmarrësit ishin në gjendje të trajtonin temat e mediave legale, ilegale ose dixhitale. Inicon dhe mbështet projektin
Proceset e ndërgjegjësimit dhe ndryshimet e sjelljes në fushat e parandalimit të varësisë dhe shëndetit mendor. Duheshin përvetësuar detyra të ndryshme, të cilat zgjidheshin nëpërmjet aplikacionit si dhe në mësimet ballë për ballë në klasë dhe në familje. Përveç kësaj, pjesëmarrësit ishin në gjendje të përdornin fotografi për të ndarë atë që ishte e mirë për ta mendërisht dhe fizikisht. Gjithashtu u ofrua një sfidë e re konsumi, e cila u përdor vullnetarisht mbi 1 200 herë. Të gjitha klasat – të cilat arritën pragun minimal të pikëve – fituan një kupon të klasës me vlerë 200 CHF secila.


Rezultatet e vlerësimit

Fokusi i vlerësimit ishte efekti i projektit në drejtim të pranimit, rritjes së njohurive dhe mundësimit të reflektimit personal. Në këtë fushatë morën pjesë gjithsej 47 klasa me 920 nxënës. Sondazhi cilësor i pjesëmarrësve dhe 512 kujdestarëve ligjorë (512 persona gjithsej) rezultoi në një vlerësim pozitiv të projektit. “#AUSGEGLICHEN” çon në rritjen e ndërgjegjësimit dhe një rritje të njohurive në fushën e zgjedhur lëndore. Shumica e nxënësve janë të mendimit se veprimi kontribuoi në reflektim dhe se ndërhyrja e bazuar në aplikacion është mënyra e duhur për të trajtuar temat e drogës dhe përdorimit të smartfonëve. Sfida e përdorimit të drogës ndihmoi 16.5% të të anketuarve të konsumonin më pak drogë. Në sfidën e konsumit të smartfonëve vlera ishte 35.3%. Si mësuesit ashtu edhe kujdestarët ligjorë e vlerësojnë më së shumti projektin dhe janë kryesisht të mendimit se “#AUSGEGLICHEN” inkurajon reflektimin.

Është planifikuar një aplikacion i ri

Për të rritur përvojën e përdoruesit dhe për të ofruar opsione të mëtejshme – si çmime për sfidat e zbatuara – do të zhvillohet një aplikacion i ri. “#AUSGEGLICHEN” pritet të jetë në dispozicion të mësuesve të interesuar nga gushti 2024.