Paguan dënimet me njëzet e shtatë kilogram të holla

52 Lexime

Nga zemërimi i madh, një student amerikan ka paguar dy dënime në mënyrë të pazakonshme: Në pikëpagesën e duhur, ai ka sjellë tre kova me të holla, të mbushura me nga një peni të metaltë, me një peshë prej 27 kilogramësh. Vlera e tyre ka qenë jo më shumë se 110 dollarë.
Studentin Stephen Coyle (26) e kishte nevrikosur një ligj i shtetit federal North Carolina, i cili parashehë që 80 për qind e gjobës të shkojnë në arkën e qytetit.
Në fillim të muajit korrik, ai kishte organizuar përgatitjet për të paguar dënimet: njëri i datës 27 maj (parkim pa shenjë adekuate, 80 dollarë) dhe ai i datës 16 korrik (përdorim i automjetit të palejueshëm, 30 dollarë) për aksion politik.
Për të realizuar idenë e tij, ai është dashur të vizitojë disa banka dhe për fat të mirë ata i dolën në ndihmë, fillimisht duke menduar se ndoshta bëhej fjalë për ndonjë barsoletë.
Pesë kartonë me 11.000 peni i kishte mbledhur dhe kishte shkuar për të paguar dënimin. Fillimisht tek nëpunësit ishte vërejtur shqetësim, por në fund e kishin akceptuar mënyrën e pagesës e cila u kishte zgjatë tre orë e dyzet minuta për të numëruar të hollat.