Një vendim i mirë për të moshuarit e papunë në Zvicër

52 Lexime

Gjykata Federale zvicerane ka vendosur: Të moshuarit e papunë mund të marrin përfitime tejkaluese edhe nëse i kanë konsumuar tej mase asetet e tyre në vitet e mëparshme

Konkretisht bëhej fjalë për një person nga kantoni Tiçino. Fondi kantonal i kompensimit ia kishte mohuar atij përfitimin ndërlidhës.

Gjykata Federale zvicerane thotë tani se në rastin e përfitimeve lidhëse për të moshuarit e papunë, konsumi i aseteve nuk mund të merret parasysh në mënyrë retroaktive, por vetëm nga pika në të cilën dikush ka të drejtë për përfitime.

Në rastin në shqyrtim, një burrë që jetonte në Tiçino paraqiti një kërkesë për përfitime kalimtare për të moshuarit e papunë në shtator 2022.

Zyra kantonale e kompensimit e refuzoi kërkesën sepse ai kishte shpenzuar më shumë se 120 000 franga nga përfitimet e tij të paguara në 18 muajt e mëparshëm.

Pas zbritjes së nevojave të të papunësuarit, sipas fondit, kjo rezultonte me heqje dorë vullnetare për shkak të konsumit të tepërt të aseteve që arrinin në 71 mijë franga. Prandaj, pasuritë e kërkuesit e kaluan kufirin prej 50 000 frangash të përcaktuar për përfitime kalimtare.

Gjykata kantonale e Tiçinos mbështeti ankesën e burrit, shkruan „STF“, transmeton portali Shtegu. Sipas ligjit për ndërlidhjen e përfitimeve për të moshuarit e papunë (ÜLG), konsumi i tepërt i aseteve mund të ndodhë vetëm nëse ndodh pasi të ketë lindur e drejta për përfitime. Ky nuk ishte rasti, siç konfirmoi Gjykata Federale në një vendim të publikuar rishtazi.

Fondi i kompensimit argumentoi përpara Gjykatës Federale se vendimi i gjykatës më të ulët çoi në një problem koordinimi midis përfitimeve kalimtare dhe suplementare.

Gjykata Federale thekson se është vullneti i legjislativit që të harmonizojë sa më shumë të jetë e mundur të dy sistemet. Për këtë arsye, të njëjtat dispozita zbatohen përgjithësisht për përfitimet suplementare dhe përfitimet kalimtare. Megjithatë, duhet bërë një përjashtim për heqjen vullnetare të aseteve. Sipas OCT-së, vendimtare është vetëm koha nga lindja e të drejtës për përfitime, për këtë arsye dispozitat për përfitimet kalimtare nuk zbatohen në mënyrë retroaktive siç zbatohen për përfitimet suplementare.