Mijëra pensionistë në Zvicër po humbasin përfitimet suplementare (Ergänzungsleistungen)

81 Lexime

„Çfarë paturpësie“

Nga 1 janari 2024, shumë pensionistëve u është shkurtuar mbështetja e shtetit. Humbja e të ashtuquajturit shërbim suplementar po shkakton shumë diskutime në komunitetin zviceran

Që nga 1 janari 2024, dhjetëra mijëra pensionistëve iu reduktuan përfitimet suplementare. Disa mijëra njerëz me të ardhura të ulëta madje e humbën plotësisht këtë mbështetje shtetërore. EL (Ergänzungsleistungen) u paguhet personave me pension AHV ose IV nëse të ardhurat e tyre nuk janë të mjaftueshme për të mbuluar kostot minimale të jetesës. Në vitin 2022, 16.4 për qind e të gjithë pensionistëve e kishin këtë të drejtë.

Bazuar në parashikimet, Konferenca Zvicerane për Mirëqenien Sociale (Skos) pret që rreth 8 000 përfitues të EL në të gjithë Zvicrën tani do të humbasin të drejtën e tyre për përfitime suplementare, dy të tretat e të cilëve janë pensionistë.

Ky shkurtim nuk është pritur vetëm me moskuptim te pensionistët, por edhe te lexuesit e gazetës „Blick“. Lexuesi Pascale Gerber komenton: „Gjithçka që mund të them është: çfarë paturpësie“.

Josef Felber është gjithashtu i zhgënjyer nga kjo prerje, transmeton portali Shtegu. “Kushdo që ka shpëtuar gjithë jetën e tij dhe kështu ka treguar përgjegjësi personale, është i detyruar të përdorë pjesën më të madhe të kursimeve të tij. “Ata që vetëm kanë jetuar dhe konsumuar ndonjëherë dhe për këtë arsye nuk kanë pasuri, mund të shkojnë menjëherë në detyrë dhe të mbajnë duart e tyre”, dyfishoi ai.

Peter Kaufmann është gjithashtu i mërzitur. Ai thotë: “Të vjen keq të jetosh në një nga vendet më të pasura, që vazhdimisht u largon gjithnjë e më shumë pleqve që e kanë çuar vendin përpara”.

Sidoqoftë, mund të gjeni edhe zëra në kolonën e komenteve Blick që mbështesin atë që ndodhi. Njëri prej tyre është lexuesi Stephan Trutmann. Ai thotë: „Kjo është e drejtë“. Sepse sipas tij, EL duhet të ndihmojë njerëzit që pa të do të binin nën nivelin jetik. “Pasuritë ekzistuese duhet të përdoren. Nuk mund të ndodhë që publiku i gjerë të mbështesë njerëz që kanë ende mjete të mjaftueshme ose që kanë avancuar edhe kapitalin e tyre pensional”, dyfishon ai.