Mbrëmje informative në Bernë

26 Lexime

Aktiviteti i parë me temën “Puna dhe Formimi Profesional” u zhvillua të enjten e kaluar, më 16 mars në Bernë. Të pranishëm ishin rreth 100 persona dhe mbrëmja ishte e suksesshme. Në lidhje me këtë Televizioni „TeleBärn“ gjithashtu bëri një raport të shkurtër

Ngjarja e dytë informuese „Neu in Bern: Gesundheit“ do të zhvillohet të enjten e ardhshme, 30 mars nga ora 18:00 deri në 20:30 në auditoriumin e BFF, Kapellenstrasse 1, 3011 Bern.

Pjesëmarrësit njihen me ofertat për ulje të primeve, mbështetje psikologjike si dhe oferta dhe burime shëndetësore për fëmijët, prindërit dhe të moshuarit. Organizatat e përfshira përfshijnë Shërbimin Shëndetësor të Qytetit të Bernës, Kryqin e Kuq Zviceran, Qendrën e Kompetencës së Qytetit të Vjetër të Bernës, Shërbimin Psikiatrik Universitar të Bernës dhe të tjera.

Veprimtaria u drejtohet të gjithë personave nga jashtë që janë të rinj në Bernë, pavarësisht nga statusi i tyre i qëndrimit. Javën e kaluar morën pjesë shumë njerëz nga Ukraina si dhe njerëz me gjuhën amtare si p.sh. anglisht, spanjisht, arabisht si gjuhë amtare. Do të ketë përkthim në anglisht dhe ukrainisht, dhe nëse është e nevojshme edhe në gjuhë të tjera.