Shtegu.com ka për qëllim të informojë lidhur me aktivitetet dhe ngjarjet në diasporë, që kanë të bëjnë me bashkatdhetarët nga trojet shqiptare, por edhe anasjelltas. Ngjarjet në trojet shqiptare do të përcillen me vëmendje, në mënyrë që bashkatdhetarët tanë të kenë një pasqyrë më të qartë rreth zhvillimeve atje, duke u përpjekur që në këto informata të jemi të paanshëm dhe korrekt.