Konsumimi i alkoolit – faktor rreziku për dhunë në pleqëri

15 Lexime

15.6. Dita Ndërkombëtare Kundër Abuzimit të Pleqve

Në Zvicër, nga 300,000 deri në 500,000 njerëz mbi moshën 60 vjeç bien viktima të neglizhencës, abuzimit ose dhunës çdo vit. Për shkak të situatës së kërkuar të kujdesit, njerëzit me varësi janë veçanërisht në rrezik të bëhen viktima të abuzimit me moshën. Konsumimi i tepërt i alkoolit konsiderohet të jetë një nga shkaqet kryesore të dëmtimeve shëndetësore. Por kjo përbën një problem edhe për kujdestarët.Në situata stresuese dhe ngarkuese të punës, shumë kujdestarë i drejtohen alkoolit për të fikur, siç tregon një studim i Zyrës Federale të Sigurimeve Shoqërore.

Problemi i abuzimit me moshën prek si të moshuarit që jetojnë në shtëpi ashtu edhe personat që kanë nevojë për kujdes në një institucion kujdesi në forma të ndryshme. Shpesh, keqtrajtimi nuk shkaktohet nga qëllimi keqdashës, por nga kërkesat dhe sforcimet e tepërta si për të afërmit ashtu edhe për profesionistët e kujdesit. Në një studim të Zyrës Federale të Sigurimeve Shoqërore në vitin 2022, 40% e kujdestarëve në sektorin ambulator deklaruan se kishin abuzuar me njerëzit për të cilët kujdeseshin vitin e fundit. Dëmtimi konjitiv dhe sëmundjet mendore të atyre që kanë nevojë për kujdes shpesh çojnë në sjellje agresive dhe në këtë mënyrë vendosin tendosje shtesë në situatën për kujdestarët. Për shkak të situatës së kërkuar të kujdesit, njerëzit me varësi janë veçanërisht në rrezik të bëhen viktima të abuzimit.

Fatkeqësisht, sondazhet tregojnë gjithashtu se njerëzit mbi 75 vjeç konsumojnë alkool më shpesh në baza ditore në krahasim me të gjitha grupmoshat. Në Zvicër, konsumimi i tepërt i alkoolit është një nga shkaqet kryesore të vdekshmërisë së parakohshme dhe dëmtimeve shëndetësore. „Prandaj, alkooli është një ndikim i rëndësishëm negativ në shëndet, si nga ana e atyre që kanë nevojë për kujdes ashtu edhe nga ana e kujdestarëve,“ thotë Corine Gasser, këshilltare për varësinë në zyrën e specializuar të „Blaue Kreuz“ në Bernë.
„Blaue Kreuz“ u ofron të prekurve, të afërmve që kujdesen dhe specialistëve opsione të ndryshme për të trajtuar dhe parandaluar abuzimin në situata të vështira të kujdesit në një fazë të hershme.

Oferta jonë specifike për temën:

Këshillim falas individual, çift, familjar dhe sistemi për të afërmit dhe të prekurit u ofrohet njerëzve që jetojnë në kantonin e Bernës. Nëse është e nevojshme, puna kryhet në bashkëpunim të ngushtë me agjenci të tjera të specializuara si për mbështetjen e viktimave, agjencinë e specializuar për dhunën në familje dhe përndjekjen, agjencinë e specializuar për dhunën dhe strehimoret e grave në kantonin e Bernës (https://besofr.blaueskreuz.ch/beratung/alkohol-und-gewalt).

Në grupin e shkëmbimit për të afërmit, të afërmit e të prekurve me probleme me drogën dhe alkoolin mund të shkëmbejnë informacion për përvojat e tyre në një mjedis të sigurt, anonim dhe në këtë mënyrë të përjetojnë solidaritet dhe të marrin mbështetje (https://besofr.blaueskreuz.ch/geleitete-gruppenangebote).

Për institucionet, „Blaue Kreuz Bern-Solothurn-Freiburg“ ofron kurse trajnimi për tema të ndryshme si „Trajtimi me konsumimin e alkoolit në pleqëri“. Ofrohet zhvillimi i përbashkët i udhëzimeve për trajtimin profesional të të moshuarve që konsumojnë substanca të varësisë në institucionin përkatës, si dhe këshilla dhe diskutimi i rasteve dhe situatave specifike individuale me specialistët përkatës në trajtimin e të prekurve dhe konsumimin e tyre të alkoolit (https://besofr.blaueskreuz.ch/beratung/alkohol-und-alter).