Kaq duhet të fitoni në Zvicër për punën që bëni

102 Lexime

Libri i pagave vjetore ofron një pasqyrë të plotë të pagave tipike për profesionin dhe industrinë. Ku qëndroni në këtë drejtim?

Zviceranëve nuk u pëlqen të flasin për këtë. Sidomos në kohët e inflacionit shumë të shpallur, ai është edhe më debatues për pagat.

Për të krijuar një pasqyrë transparente të raporteve të pagave për industri, 19 kantonet mbështetëse dhe Sekretariati Shtetëror për Çështjet Ekonomike SECO kanë botuar një libër gjithëpërfshirës të pagave për herë të 15-të. Është përpiluar dhe publikuar nga Zyra Ekonomike e Drejtorisë Ekonomike të Kantonit të Cyrihut.

Në mbi 700 faqe ka anketa të detajuara të pagave lokale, profesionale dhe specifike të industrisë, si dhe rregulloret statutore të pagës minimale, transmeton portali Shtegu. Ashtu si në vitin 2023, dallimet midis rajoneve individuale janë të dukshme (sa më qartë të jenë vlerat mbi ose nën 100, aq më i madh është diferenca me mesataren zvicerane).

Libri i pagave tregon pagën mesatare në të gjithë Zvicrën për shumë profesione.

Puna, e botuar nga Orell Füssli, përmban rreth 9 400 detaje pagash. Këto vijnë nga marrëveshjet kolektive të punësimit si dhe nga rekomandimet dhe statistikat nga shoqatat profesionale dhe të punëdhënësve zvicerane.