Java kundër racizmit në Bernë – Racizmi krijon mundësi të pabarabarta

80 Lexime

Kur kërkoni punë ose banesë, në trajnim, kur bëhet fjalë për qasje në shëndet dhe mirëqenie sociale ose në përdorimin e gjuhës në Zvicër, diskriminimi është pjesë e jetës së përditshme për shumë persona që perceptohen nga ata përreth tyre si „jo zviceranë“.
Nën titullin “Racizmi i mbyll dyert. Le t`i hapim“, java e 11-të e veprimit kundër racizmit heton pasojat e diskriminimit strukturor bazuar në origjinë, gjuhë, fe ose ngjyrën e lëkurës. Nga 20 deri më 27 mars, në internet do të zhvillohen më shumë se 40 manifestime dhe ngjarje.

Ka hyrje dhe diskutime mbi racizmin strukturor në përdorimin e gjuhës, në institucionet arsimore, në kontrollet e policisë, në klube dhe organizata të tjera. Ngjarjet e javës së manifestimeve janë të ndryshme: ka instalime arti, turne dhe ngjarje ndërvepruese për ta bërë të prekshme trashëgiminë koloniale. Ka edhe shfaqje dhe video për situatat e përditshme; audio kontribute nga të rinjtë dhe punëtoritë për fuqizimin e programit.
Përpos kësaj, do të gjeni një kalendar me ngjarjet e javës së manifestimeve. Me dy klikime mund të importoni takimet në kalendarin tuaj. Atëherë mos humbisni asgjë.

Dhe të gjitha informacionet (lidhjet për takimet përmes Zoom; postat elektronike për regjistrime, etj.) Mund të gjenden në faqen e internetit www.berngegenrassismus.ch.
Java e fushatës jeton nga pjesëmarrja juaj – në ngjarje, por edhe gjetkë në internet. Ashtu si faqja jonë në Facebook, postoni kontributet tuaja në mediat sociale etj.

#berngegenrassismus #aktionswochegegenrassismus