Edhe përkundër 500 mijë frangave borxh nga ndihma sociale, kosovari mund të qëndrojë edhe më tej në Zvicër

27 Lexime

Zyra e Migracionit në Aargau ka kërkuar që një kosovarit t’ia heqë lejeqëndrimin. Gjykata Administrative e konsideron këtë si joproporcionale – ajo vetëm paralajmëron prindin familjar

Që nga viti 2011, një prind ka marrë pothuajse 500 mijë franga uvicerane ndihmë sociale. Sipas Gjykatës Administrative të Aargaut, ekziston një interes i madh, deri shumë i madh publik që ai të dëbohet nga Zvicra. Megjithatë, për momentin 50-vjeçari mund të qëndrojë këtu. Ai u mbrojt me sukses ndaj heqjes së lejeqëndrimit nga zyra e migracionit, siç tregon edhe vendimi i Gjykatës Administrative të publikuar së fundmi.

Në vlerësimin e përgjithshëm nuk luan rol vetëm interesi publik për dëbim, por edhe interesi privat i kosovarit për të qëndruar këtu. Dhe sipas gjykatës, këto interesa të kundërta janë të balancuara. Prandaj, dëbimi do të ishte joproporcional dhe në veçanti fëmijët e tij nuk mund të pritej që të largoheshin nga vendi së bashku.

Megjithatë, gjykata thekson gjithashtu se kjo nuk do të thotë se një masë e tillë definitivisht nuk është më për diskutim. Ankuesit i jepet vetëm një shans i fundit që të përpiqet të integrohet ekonomikisht dhe profesionalisht.

50-vjeçari ka hyrë në Zvicër në vitin 1991 dhe ka aplikuar për azil, shkruan „Basel Zeitung“. Kjo iu refuzua, por burri u pranua përkohësisht. Në vitin 1997 u martua me një zvicerane dhe mori lejeqëndrim. Në vitin 2002 iu dha leja e vendbanimit. Në vitin 2003 u bë baba. Nëna e fëmijës nuk ishte gruaja e tij, por një bashkatdhetare. Burri u divorcua nga gruaja e tij zvicerane dhe në vitin 2006 u martua me kosovaren.

Në vitin 2007 ajo lindi binjakë në Kosovë. Dy vjet më vonë, gruaja dhe tre fëmijët udhëtuan për në Zvicër. Gruaja mori lejeqëndrim dhe tre fëmijët leje vendbanimi. Dy vajza të tjera kanë lindur në vitin 2010 dhe 2013.

Që nga viti 2011, familja prej shtatë anëtarësh duhej të mbështetej nga sigurimet shoqërore. Deri në vitin 2019, pagesat e asistencës sociale arritën në mbi 415 mijë franga, transmeton portali Shtegu. Prandaj, Zyra e Migracionit ia hoqi kosovarit lejen e vendbanimit në shtator 2019 dhe i dha atij një lejeqëndrim të përkohshëm.

Meqenëse gjendja e tij financiare nuk u përmirësua – borxhet e sigurimeve shoqërore u rritën në 491 500 franga brenda dy viteve të mira – zyra e migracionit refuzoi të zgjaste lejen e qëndrimit në gusht 2021 dhe caktoi një periudhë nisjeje 90-ditore. Burri paraqiti një ankesë në Gjykatën Administrative Aargau. Aktgjykimi mund të apelohet në Gjykatën Supreme Federale.