Dauti Komerc me studim për kompanitë më të mëdha në vend

66 Lexime

Presidenti i kompanisë Dauti Komerc, Xhemail Dauti, Odës Ekonomike të Maqedonisë-Veriperëndimore(OEMVP) i ka dhuruar një studim me peshë të lartë afariste, në të cilin pasqyrohen të dhëna statistikore për shumë kompani në Maqedoninë e Veriut. Studimi në mënyrë solemne i është dorëzuar kreut të kësaj ode, Nebi Hoxha.

Në këtë studim në formë raporti paraqiten të dhëna statistikore per 6020 kompanitë më të mëdha në Republikën e Maqedonisë së Veriut, gjë që do ta lehtësojë punën e OEMVP-së sa i përket kryerjes së analizave studimore dhe dhënies së shërbimeve për anëtarët dhe më gjërë.

Këto 6020 kompani në këtë raport rangohen sipas disa kritereve, siç janë: qarkullimi vjetor, neto fitimi, numri i të punësuarve etj.

Qarkullimi vjetor për vitin 2018 nga keto 6020 kompani është gjithësej 20.183.277.719,00 € (euro), fitimi neto gjithësej 1.415.818.108,00 € (euro) si dhe numri i të punësuarve 278.033.

Me ndihmën e këtij raporti kompania Dauti Komerc kontribon në ngritjen e standardeve dhe krijimin e një targeti të fuqishëm të fushëveprimit të OEMVP-së. /Shtegu.com/