BDI, tërhiqet nëndega në Çellopek të Epërm?

104 Lexime

Gjatë ditës së djeshme nëndega e BDI-së në Çellopek të Epërm ka mbajtur mledhje të jashtëzakonshme si rezulltat i mos përfilljes nga ana e Degës së BDI-së Bërvenicë dhe kryesisë qëndrore të BDI-së.

Nga mledhja e zhvilluar nga 43 antarët e BDI-së njëzëri u vendos :

„1.Nëndega e BDI-së Çellopek i epërm i ngrin të gjitha aktivitetet si pasojë e mospërfilljes së nëndegës njëherit edhe anashkalimin e fshatit Çellopek pasiqë që nga themellimi i Bdi-së Fshati Çellopek nuk ka pas asnjë funksionar në nivel qëndrorë as edhe në atë regjional, çdoherë na është premtuar se pas zgjedhjeve do të përfillena dhe pas mbarimit të zgjedhjeve ina lënë në haresë. Sa për informim ky fshat është mby 1200 shtëpi, gjegjësisht mbi 5500 votues dhe nuk kan asnjë post udhëheqës si në pushtetin qëndror ashtu edhe në atë regjional.

2.Njëherit antarët e nëndegës njëzëri vendosën t’i tërheqin nga Dega e BDI-së Bërvenic dy antarët e deleguar nga kjo nëndegë gjegjësisht Sekretarin e Degës Haqim Ramadanin dhe antarin e degës Ali Musliji.“ thuhet kështu në reagimin e nëndegës së Çellopekut. Lajm.mk