Fshatrat Islami grek dhe latin pranë Zarës: Pika më perëndimore e...

Në historinë e re të fshatit ka pasur tentativa për ndryshimin e emrit, por asnjë përpjekje nuk ka pasur sukses sepse emri i fshatit...