josip-broz-tito-josip-broz-tito-sfrj-jugoslavija-foto-profimedia-1430698823-653203
Në ditën e sotme para 35 vitesh, vdiq Josip Broz Tito (1892-1980), lideri i Partisë Komuniste të Jugosllavisë dhe kryetar i përjetshëm i Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë(RSFJ). Nga vdekja e tij kanë kaluar 35 vite, por shumë qytetarë të ish RSFJ-së edhe më tej e çmojnë dhe vlerësojnë. E gjithë kjo, pasi përpos se ka qenë burrështetas i madh dhe kishte kredibilitet në botë, ai ka pasur edhe fat. Vdekja e tij përputhet me fillimin e krizës ekonomike në RSFJ dhe demostratat e shqiptarëve në Kosovë.