Një këngë kënduar nga mërgimi do t`ju bëj nostalgjik dhe do t`ju zhytë në mendime. Këngët e dashurisë në përgjithësi janë të shkurtra dhe secila prej tyre paraqet një moment të veçantë. E mu këtij rregulli i është përmbajtur këngëtari tashmë i njohur Shefket Gashi, i cili gjendet në mërgim, por që përçon një porosi të dhimbshme dhe mall të pashuar, nën tingujt e artë të sharkisë. Dëgjim të këndshëm.