Nëse keni një shtëpi, është një ide e mirë të siguroni pronën tuaj siç duhet. Rreziqet qëndrojnë kudo, veçanërisht në dimër

Nëse keni pronë, keni nevojë për sigurim përgjegjësie. Një shembull e bën më të qartë: një qiramarrës bie rëndë në shtegun privat plotësisht të akullt për në pallat dhe përfundon në një karrocë invalidore. Kjo mund të kushtojë miliona!

Nëse bie dëborë gjatë natës në dimër, është detyrë e pronarit të shtëpisë të sigurojë që shtigjet dhe rrugët e tij private të pastrohen. Nëse palët e treta lëndohen në pronë për shkak se qasja në shtëpi nuk ishte pastruar nga dëbora dhe akulli, mund të supozohet faji i pronarit të pronës. Nëse ai jeton vetë në shtëpi, përgjegjësia e tij personale do të jetë përgjegjëse për çdo pretendim. Përndryshe, hyn në lojë sigurimi i përgjegjësisë së ndërtesës.

Edhe me pronat me qira, detyrimi për pastrimin e dëborës nuk mund t’u kalohet qiramarrësve. Ndryshe është situata për shtëpitë njëfamiljare me qira. Pastrimi i akullit dhe dëborës është në thelb përgjegjësi e qiramarrësit.

Kushdo që jeton në shtëpinë e tij shërbehet mirë në shumicën e rasteve me sigurimin e përgjegjësisë personale. Kjo mbulon edhe dëmet që kanë të bëjnë me pronën, shkruan “Blick”, transmeton portali Shtegu. Gjërat janë të ndryshme me pronat me qira. Është e këshillueshme që qiradhënësi të bëjë sigurimin e përgjegjësisë së ndërtesës. Kjo zakonisht mbulon rreziqe deri në një shumë të dëmit prej 5 milionë frangash zvicerane.

Sigurimi i përgjegjësisë së ndërtesave rekomandohet gjithashtu për pronarët e shtëpive të pushimit nëse shtëpia u jepet me qira mysafirëve. E njëjta gjë vlen edhe për pronarët e godinave që zotërojnë së bashku sipërfaqe të gjelbra, shtigje, shkallë dhe një garazh.
Në rastin e sigurimit të përgjegjësisë private, primet ndryshojnë brenda një game të gjerë çmimesh. Krahasimet e produkteve dhe çmimeve janë padyshim të vlefshme.