Varësia e një personi të dashur është një sfidë e madhe. Situata nuk rëndon vetëm të prekurit nga varësia, por edhe ata që i rrethojnë dhe ata që kanë afër. Një studim nga Gjermania tregon se mbi 75% e të afërmve ndjehen të pafuqishëm dhe të vetmuar. Për më tepër, më shumë se 70% e të afërmve vuajnë nga problemet e tyre shëndetësore si pasojë e sëmundjes së personit në fjalë. Në Shoqatën”Blaue Kreuz Bern-Solothurn-Freiburg”, rreth 40% e atyre që kërkojnë këshilla janë të afërm. Kjo shoqatë dëshiron ti mbështes ata me ofertën e përzier rishtazi.

Ata që preken nga një problem varësie zakonisht integrohen në një mjedis me njerëz të kujdesshëm. Ajo që bën një person prek ata që e rrethojnë, familjet e tyre dhe njerëzit më të afërt. Vlerësohet se në Zvicër disa qindra mijëra njerëz jetojnë në të njëjtën familje me një person të prekur nga varësia. Megjithatë, këto viktima marrin pak mbështetje. Të afërmit gjithashtu mund të vuajnë nga sjellja e varur e një personi të afërt dhe të zhvillojnë simptoma fizike dhe psikologjike. Sipas një studimi nga Gjermania, rreth 84% e të afërmve ndjehen të mbingarkuar nga shqetësimet dhe pasiguritë dhe nuk dinë si të përballen me simptomat e varësisë. Rreth 78% e të afërmve ndjehen të pafuqishëm, të vetmuar dhe vetëm përgjegjës dhe vuajtjet dhe shqetësimet e tyre nuk merren seriozisht. Më shumë se gjysma e partnerëve dhe prindërve janë të ngarkuar financiarisht për shkak të varësisë së personit në fjalë dhe janë të shqetësuar për të ardhmen. Pasojat e mëtejshme për të afërmit janë ndjenja e turpit dhe fajit si dhe frika ose stigmatizimi i përjetuar për shkak të problemeve të personit të afërt.

Që nga korriku 2022, Shoqata”Blaue Kreuz Bern-Solothurn-Freiburg” ka ofruar një takim shkëmbimi për të afërmit. Oferta ofrohet një herë në muaj, në mënyrë alternative një herë live në vend dhe një herë online (e përzier). Oferta bën të mundur që njerëzit nga mjedisi i personave me probleme të varësisë të dalin nga pafuqia dhe vetmia e tyre dhe të flasin hapur me personat e tjerë të prekur për tema tabu dhe situata të vështira në një mjedis të mbrojtur dhe të ndihen solidar. “Është mirë të dish që nuk je vetëm në këtë situatë. Ne mund të inkurajojmë njëri-tjetrin dhe ka hapësirë ​​dhe kohë për të folur për situata të vështira dhe emocione sfiduese”, tha një pjesëmarrëse në takimin e shkëmbimit për të afërmit e personave me varësi.