Në një laborator të akredituar, Shoqata “Blaue Kreuz Bern-Solothurn-Freiburg” ka testuar tri birra alkoolike dhe tri joalkoolike për përmbajtjen e tyre të alkoolit. Rezultatet kanë treguar se të gjitha pijet alkoolike përputhen me përmbajtjen e deklaruar të alkoolit. Megjithatë, me birrat e deklaruara joalkoolike 0.0%, ndonjëherë është e paqartë nëse ato përmbajnë vërtet 0.0% alkool.

Në korrik të vitit 2022, një laborator i akredituar testoi gjithsej tre birra joalkoolike dhe tre alkoolike për përmbajtjen e tyre të alkoolit në emër të Shoqatës “Blaue Kreuz Bern-Solothurn-Freiburg”. Urdhëresa federale për pijet thotë se pijet joalkoolike mund të përmbajnë deri në 0.5 për qind alkool. Birrat joalkoolike të testuara plotësonin këtë kriter. Megjithatë, analiza tregon gjithashtu se mund të ketë deri në 0.2% alkool në birrat e deklaruara si 0.0% pa alkool. “Birra në të cilën shkruhet 0.0% alkool, nuk duhet të përmbajë fare alkool, përndryshe informacioni thjesht nuk është i saktë”, thotë Markus Wildermuth nga Shoqata “Blaue Kreuz Bern-Solothurn-Freiburg” .

Alkooli ka shumë kalori

Në përgjithësi, alkooli përmban shumë kalori. Vlerat për birrat mund të krahasohen drejtpërdrejt. Për shembull, vlera kalorifike e Heineken 0.0% është 81 kj/100 ml. Heineken me alkool është mbi 40% më shumë – 139 kj për 100 ml.