Zyra për Çështjet e Migracionit dhe Racizmit (FMR) së bashku me shërbimit të rezidentëve, policinë e migracionit dhe të huajve (EMF) rregullisht mbajnë një takim informativ lidhur me ribashkimin e familjes. Ngjarja informative e radhës “Unë dua të sjell familjen time në Zvicër” do të mbahet

të mërkurën, 16 Qershor 2021, ora 19:00 në Le Cap (Kisha Franceze), Predigergasse 3, 3011 Bernë.

Nëse jetoni në qytetin e Bernës dhe dëshironi të sillni anëtarët e familjes suaj (fëmijë, bashkëshort, bashkëshorte, prindër) nga jashtë në Zvicër, ju mund të mësoni gjithçka që ju duhet të dini në takimet tona informative. Informacioni është gjithashtu i dobishëm për personat që dëshirojnë të këshillojnë të huajt për bashkimin familjar në qytetin e Bernës.
Si pjesë e ngjarjes së informacionit, këtu merren informacione mbi Ligjin e imigracionit, marrëveshjen për lirinë e lëvizjes dhe ofertat për anëtarët e familjes që janë bashkuar me ta.

Trajtohen çështjet e mëposhtme:

Cilat janë kërkesat ligjore për bashkimin familjar?
Sa të larta duhet të jenë të ardhurat e mia në mënyrë që të sjell familjen time në Zvicër?
Ku mund të gjej kurse të përshtatshme të gjuhës për familjen time?
Si mund ta mbaj familjen time që ata të ndjehen rehat në Zvicër?
Çfarë letrash më duhen për t’u martuar me një të huaj?

Në takimet informative, shërbimet e rezidentëve, policia e migracionit dhe imigracionit dhe zyra e specializuar për migracionin dhe pyetjet e racizmit, do t’i përgjigjen këtyre dhe pyetjeve të tjera.

Pjesëmarrja është falas.
Regjistrimi nuk është i nevojshëm.
Takimi zhvillohet në gjermanisht.

Nëse dëshironi një përkthim në një gjuhë tjetër, ju lutemi kontaktoni Departamentin për Migracionin dhe Çështjet e Racizmit (FMR) deri në një javë para takimit.