Çdo person i tretë në Zvicër ndjehet i vetmuar. Rreziku i izolimit shoqëror është veçanërisht i lartë te personat e moshuar. Për të prekurit kujdeset shërbimi i vizitës dhe përcjellës i Kryqit të Kuq Zviceran (SRK). Në vitin pandemik të 2020-ës, janë realizuar rreth 120 000 orë punë vullnetare nga shërbimi i vizitave dhe përcjellës të SRK-së pavarësisht nga kufizimet.

Vetmia e padëshiruar është stresuese dhe ndikon në mirëqenien psikologjike. Me moshën, rreziku për të qenë vetëm rritet. Lëvizshmëria e kufizuar dhe humbja e të dashurve e bëjnë të vështirë krijimin dhe mbajtjen e kontakteve. Sipas sondazhit shëndetësor zviceran të vitit 2017, rreth 70 000 persona të moshuar janë ndier të vetmuar. Me pandeminë e koronavirusit, kjo situatë është përkeqësuar. Personat e moshuar tërhiqeshin gjithnjë e më shumë dhe gjithashtu u ndalohej t`i vizitonin institucionet. Ndjenja e vetmisë ka vazhduar të rritet te personat e moshës mbi 65-vjeçare. Kjo konfirmohet nga një sondazh i kryer nga Universiteti i Shkencave të Zbatuara Zvicra Veriperëndimore në pranverën e vitit 2020.

I mundshëm përsëri falë masave mbrojtëse të koronavirusit, Shërbimi i vizitës dhe përcjelljes së SRK-së është një shërbim i provuar që është bërë edhe më i rëndësishëm gjatë krizës së koronavirusit. 22 shoqata kantonale të SRK-së e ofrojnë atë dhe kujdesen për 9 400 klientë. Falë adaptimeve të vazhdueshme, ata ishin në gjendje të merrnin mbështetje të mëtejshme gjatë krizës së koronavirusit, përfshirë përmes mbështetjes telefonike, një shërbimi porosie dhe rekrutimit të vullnetarëve më të rinj. Që nga mesi i vitit 2020, është zbatuar një koncept i rreptë i mbrojtjes, i cili gjithashtu mundëson që vullnetarët nga grupet e rrezikut të vendosen përsëri. “Falë masave mbrojtëse dhe vaksinimit të koronës, personalisht ne mund t`i vizitojmë përsëri personat e prekur dhe të sigurojmë mbështetjen e nevojshme urgjente”, thotë Andreas Bircher, kreu i shërbimit të ndihmës së SRK.

Kontaktet shoqërore sjellin larmi në jetën e përditshme dhe janë një parakusht i rëndësishëm për të qëndruar të shëndetshëm. Vullnetarët e SRK-së ofrojnë pikërisht këtë: një takim për kafe, një shëtitje ose një xhiro me lojëra. Shërbimi është falas dhe fleksibël: Takime të rregullta javore me një person referues ose shoqërim të rastit në një takim. Oferta përdoret nga personat mbi 65 vjeç dhe personat e sëmurë që janë të izoluar ose kanë lëvizshmëri të kufizuar.

Kontakti:
Ursula Luder, Shefe e Shëndetit të Komunikimit dhe Integrimit SRK, 058 400 45 44,
ursula.luder@redcross.ch