Këshilli Federal zviceran dëshiron të shfrytëzojë më shumë se një miliard franga, për të zgjeruar masivisht strategjinë e testit të koronavirusit. Të gjithë banorët e Zvicrës së shpejti duhet të pranojnë pesë autoteste falas në muaj

Në takimin e Këshillit Federal zviceran për masat e koronavirusit, strategjia e testit ishte në krye të rendit të ditës. Për momentin, asgjë nuk do të ndryshohet në strategjinë e lehtësimit: Nëse zhvillimi epidemiologjik është i favorshëm, hapat e tjerë lehtësues duhet të bëhen në 22 mars. Këshilli Federal do të marrë vendimet përfundimtare më 19 mars.

Këshilli Federal dëshiron ta mbështesë këtë me një strategji më të zgjeruar të testit. Në mënyrë të veçantë, ai propozon që nga 15 marsi, qeveria federale të marrë të gjitha kostot për testet – madje edhe për personat që duan të testohen pa simptoma.

Nëpër kompani dhe shkolla, testet duhet të përsëriten duke përdorur mostra të pështymës. Megjithatë, ky nuk është një zëvendësim për konceptet e mbrojtjes, por sipas qeverisë, shërben si mbrojtje shtesë. Pjesëmarrja është vullnetare. Kantonet duhet të jenë në gjendje të përjashtojnë ndërmarrjet që testojnë shpesh nga detyrimi për personat e kontaktit në karantinë.

Këshilli Federal gjithashtu dëshiron të lehtësojë hyrjen në autoteste. Të gjithë njerëzit duhet të jenë në gjendje të testojnë veten rregullisht, edhe nëse nuk kanë simptoma. Secili person duhet të jetë në gjendje të marrë pesë auto-teste në muaj. Për shkak se nuk ka informacion të mjaftueshëm në lidhje me përdorimin e auto-testeve në persona pa simptoma, Zyra Federale e Shëndetit Publik nuk ka miratuar ende teste të tilla. Prandaj, Këshilli Federal propozon që qeveria federale të mbulojë gjithashtu kostot për të gjitha testet e shpejta në farmaci dhe qendrat e testimit. Ky rregull zbatohet gjithashtu për udhëtarët ndërkufitarë.
Sipas Këshillit Federal, zgjerimi i strategjisë së testimit shoqërohet me rreziqe të caktuara, sepse çdo rezultat i testit është vetëm një çast regjistrimi. Përveç kësaj, auto-testet janë shumë më pak të besueshme se testet PCR. “Një test negativ nuk duhet të çojë në siguri të rreme dhe sjellje të paarsyeshme”, thotë njoftimi për shtyp, informon Shtegu.com.

Veshja e një maske dhe mbajtja e distancës do të jetë akoma e nevojshme. Është gjithashtu e rëndësishme që njerëzit me një test pozitiv të shpejtë ose auto-test të marrin një test PCR dhe menjëherë të shkojnë në izolim. Është ende e paqartë nëse një rezultat negativ i testit mund të përcaktohet si një parakusht për pjesëmarrjen në ngjarje të caktuara ose hyrjen në zona të caktuara.

Kostoja e zgjerimit të strategjisë së testimit për vitin 2021 vlerësohet në mbi një miliard franga zvicerane. Këshilli Federal do të marrë një vendim përfundimtar në 12 mars pasi të konsultohet me kantonet.