Pas publikimit të kërkimit publik, në lidhje me identitetin e gruas së panjohur, brenda një kohe shumë të shkurtër u pranuan shumë informata.

Falë një informate nga popullata, gruaja tani është identifikuar, informon Shtegu.com. Bëhet fjalë për një shtetase 49-vjeçar italiane. Për shkak të mbrojtjes së privatësisë, nuk mund të jepet asnjë informatë më e hollësishme.