Vdekjet në vitin 2020 në Kantonin e Gjenevës: Të qëndrueshme midis atyre nën moshën 65-vjeçare, në rritje të atyre të moshuar

Gjatë këtij viti janë regjistruar më shumë se 3 300 vdekje, midis personave të moshës 65 e më shumë vjeçare. Kjo është shumë mbi mesataren e 2 500 vdekjeve në vit, të vërejtura gjatë dhjetë viteve të fundit.

I shënuar nga Covid-19, viti 2020 kishte dy periudha me shifra më të larta të vdekshmërisë së tepërt mes të moshuarve, pasi shifrat provizore nga Zyra e Statistikave Kantonale (OCSTAT), botuar të hënën, e konfirmojnë këtë. Nëse numri i vdekjeve midis njerëzve të moshës 0 deri 64 vjeç, midis janarit dhe fundit të nëntorit, ishte brenda mesatares së dhjetë viteve të fundit (436 vdekje këtë vit nga 438 mesatarisht), ajo prej 65 vjet e më lart është mbi mesataren për dekadën e fundit. Në fakt, 3 319 vdekje u regjistruan për këtë kategori moshe në vitin 2020, krahasuar me një mesatare prej 2 514 gjatë dhjetë viteve të fundit.
“Ka dy periudha me shifra më të larta të vdekshmërisë së tepërt gjatë vitit, vëren OCSTAT: e para në mars dhe prill dhe e dyta, edhe më e shënuar, në nëntor, me 565 vdekje, një total dy herë më i lartë krahasuar me atë që është pritur. Këto shifra korrespondojnë me evolucionin e pandemisë Covid-19. Shkaqet përkatëse të vdekjes nuk do të dihen deri në fund të vitit 2022”, vëren OCSTAT, informon Shtegu.com.

Për të vlerësuar vdekshmërinë e parakohshme, OCSTAT ka një tregues: numrin e viteve të mundshme të jetëve të humbura (APVP). Kjo llogaritet bazuar në ndryshimin midis vitit teorik të ditëlindjes së shtatëdhjetë të të ndjerit dhe asaj të vdekjes. Kështu, në vitin 2019, numri i vdekjeve midis atyre nën moshën 70-vjeçare përfaqësonte 18 për qind të vdekjeve totale në Kantonin e Gjenvës. Në vitin 1979, kjo shifër ishte 34 për qind. Në dyzet vjet, është midis burrave që rënia e numrit të APVP ka qenë më e theksuara (1 812 vjet për 100 000 burra vitin e kaluar kundrejt 6 037 në vitin 1979 dhe 1 163 vjet për 100 000 gra kundrejt 3 507 në vitin 1979). Shkaqet kryesore të vdekjes janë tumoret (30 për qind te burrat, 46 për qind te gratë), të ndjekura nga të ashtuquajturat shkaqe të jashtme (aksidente ose lëndime të vetë-shkaktuara), dhe sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut.