Shtetasi i Maqedonisë së Veriut ka dashur të zhvendoset në Solothurn: Në fillim autoritetet e zgjasin shumë procedurën, pastaj e stërzgjasin

Një kërkesë nga një shtetas maqedonas për t`u zhvendisur në Kantonin Solothurn, mbeti te autoritetet përkatëse për vite me radhë. Pastaj ajo nuk është dashur të miratohet. Gjykata Federale zvicerane e ka vlerësuar ndryshe vendimin e kantonit.

“Jo, ne nuk e duam këtë person në Kantonin Solothurn”, kishte konstatuar zyra kantonale e migracionit më 13 mars 2019, në rastin e një shtetasi maqedonas. Autoritetet i mohuan lejen për të ndryshuar kantonin nga Berna në Solothurn, ndërsa bashkëshortja e tij, e cila gjithashtu është nga Maqedonia e Veriut, dhe tre djemtë e tij të mitur, morën leje.

Megjithatë: E gjithë familja tashmë ishte zhvendosur më 1 shtator të vitit 2015 dhe aplikimi për të ndryshuar kantonin u bë më 13 tetor 2015. Me fjalë të tjera: Zyrës së Migracionit në Solothurn iu dashtën jo më pak se tre vjet e pesë muaj për të vlerësuar çështjen.

Një kohë e gjatë, shumë e gjatë, siç është konstatuar tani, shkruan “Solothurner Zeitung”, përcjell Shtegu.com. Pas Gjykatës administrative kantonale, Gjykata federale tani ka pranuar gjithashtu se është shkelur ndalimi i vonesës ligjore. Sidoqoftë, në kontrast me autoritetin kantonal, gjykatësit federalë të departamentit të dytë të së drejtës publike nuk ndalen në një përcaktim përkatës, por aprovojnë ankesën kushtetuese plotësuese të 37-vjeçarit, rrëzojnë vendimin e Gjykatës administrative dhe udhëzojnë Zyrën e Migracionit Solothurn të jetë ankuesja të miratojë ndryshimin e kantonit.

Kantoni duhet t’i paguajë shtetasit maqedonas 2,500 franga për procedurat gjyqësore federale (gjykimi nr: 2D_10 / 2020).

Vonesa e përcaktuar ligjore nuk ishte arsyeja e vetme për gjykatësit nga Lozana: Ata gjithashtu zbuluan se gjykatat e ulëta të Solothurnit ishin paksa të më të rrepta në kërkimin e arsyeve përse shtetasit maqedonas iu refuzua të ndryshonte kantonin dhe kështu përfundimisht duhej të dëbohej nga vendi.

Për rreth 17 vjet në Zvicër, shtetasi maqedonas ka rënë në konflikt në mënyrë të vazhdueshme me ligjin – flitet për tre gjoba më të vogla dhe 27 gjoba të tjera, për shembull për ngasje shumë të shpejtë ose përdorimin e një telefoni celular gjatë ngasjes. Me deliktet e tij, megjithatë, shtetasi maqedonas “nuk kishte shkelur ndonjë interes ligjor të një cilësie të lartë dhe sjellja e keqe në trafikun rrugor nuk përbënte ndonjë rrezik ekstrem për përdoruesit e tjerë të rrugës, të tilla si kur shpejtësia maksimale të tejkalohet masivisht”.

Sidoqoftë, Gjykata Federale theksoi menjëherë se “nuk dëshiron të banalizojë shkeljet”, veçanërisht pasi që “përdorimi i telefonit celular gjatë ngasjes mund të jetë shumë i rrezikshëm”.

Në mungesë të delikuencës serioze ose administrimit të borxhit pa dyshim, është e dyshimtë nëse është dhënë arsyeja e revokimit për heqjen sipas Ligjit për të Huajt, thuhet më tej në vendim.

“Prandaj, Gjykata e ulët duhet të paktën të ketë shqyrtuar mundësinë e një paralajmërimi sipas Ligjit të të huajve si një mjet më të butë në vend të revokimit, në mënyrë që të vendosë drejtësi për interesat e dukshme të ankuesit për të qëndruar – ai ka qëndruar rregullisht në Zvicër me familjen e tij për mbi 15 vjet», kanë pohuar gjykatësit më të lartë.
Në këto rrethana, “testi i proporcionalitetit rezulton të jetë qartë i paplotë” dhe dëbimi nga Zvicra “padyshim i paqëndrueshëm”.