Vetëvrasja mbetet shkaku kryesor i vdekjes tek adoleshentët mbi 16 vjeç në Zvicër, por ka rënë me më shumë se gjysmën gjatë 30 viteve të kaluara, në mesin e të rinjve deri në moshën 25 vjeç, nënvizon Observatori Zviceran i Shëndetit (Obsan)

Shkalla e vetëvrasjeve midis të rinjve deri në moshën 25 vjeç ka rënë me më shumë se gjysmën në 30 vite, sipas Observatorit Zviceran të Shëndetit (Obsan). Por mbetet shkaku kryesor i vdekjes tek adoleshentët mbi 16 vjeç.

Nëntë në dhjetë të rinj në Zvicër, të moshës 0 deri në 25 vjeç, ndjehen të shëndetshëm, sipas Raportit Kombëtar të Shëndetit 2020 të lëshuar nga Obsan të enjten, informon Shtegu.com. Megjithatë, një në pesë fëmijë ose ka një rrezik shëndetësor kronik siç është obeziteti – i cili është ulur pak tek fëmijët e vegjël – ose jeton me një sëmundje kronike ose paaftësi.

Në disa zona, të rinjtë duken më të shkathët se pleqtë e tyre. Përqindja e atyre mbi 15 vjeç, të cilët pranojnë se herëpashere konsumojnë alkool të paktën një herë në muaj, është zvogëluar: një e treta në vitin 2010, ndërsa në vitin 2018 ata nuk ishin më shumë se një e katërta. Përqindja e të rinjve të moshës 11 deri në 15-vjeçarë që pinë cigare të paktën një herë në muaj, ka rënë në mënyrë të vazhdueshme që nga viti 2002.

Aksidentet rrugore gjithashtu janë ulur. Sidoqoftë, aksidentet janë një nga shkaqet më të zakonshme të vdekjes në fëmijëri dhe adoleshencë. Për shembull, para moshës 14 vjeç, aq shumë fëmijë vdesin nga aksidentet, sikurse nga kanceri.

Si rezultat, rreth 100 fëmijë, adoleshentë dhe të rritur të rinj në vit vdesin nga aksidente për një milion banorë në çdo vit, thuhet në raport.

Sa i përket trisomisë 21, anomalitetit më të shpeshtë kromozomik dhe shkakut më të zakonshëm të vonimit mendor te njerëzit, Zvicra numëron rreth 90 fëmijë në 100,000 lindje të gjalla. Numri i aborteve pas një diagnoze të trizomisë 21 u rrit ndjeshëm midis 1997 dhe 2016.

Studiuesit tregojnë se shëndeti i një individi ka rrënjë në fëmijëri dhe gjatë shtatëzanisë së nënës, transmeton Shtegu.com. Prandaj ata u bëjnë thirrje politikanëve që të kujdesen për popullatën e cenueshme, siç janë migrantët.

Qëllimi i këtij raporti, i cili gjithashtu synon publikun e gjerë, është t`u sigurojë politikëbërësve të dhëna të ngurta që do t’i ndihmojnë ata të planifikojnë politika efektive të promovimit të shëndetit, parandalimit dhe kujdesit.

Studiuesit, të cilët përpiluan studime të disponueshme deri në mesin e vitit 2019, vërejnë mungesën e të dhënave në disa fusha, siç është ndikimi i ekraneve në shëndet. Raporti kombëtar i shëndetësisë, i cili del çdo pesë vjet, trajtohet për herë të parë me shëndetin e fëmijëve.