GARAGE ILJAZI, LE GARAGE, TË GJITHË BESIMTARËVE MYSLIMANË UA URON FESTËN E KURBAN BAJRAMIT