SHOQATA PALLÇISHTI ME NJË APEL DERI TEK ANËTARËT E SAJ