Nëpunësit doganorë të Zyrës së Kontrollit Financiar të Padeklaruar në Hamburg, javën e kaluar kanë realizuar një kontroll në një kantier ndërtimi në zonën e qytetit të Hamburgut, në mënyrë që të hetojnë informacionet e ardhura nga popullata. “Zyrtarët fillimisht hasën në shtatë punëtorë, disa prej të cilëve fshiheshin dhe që kanë mundur të identifikohen vetëm me pasaportat e tyre verimaqedonase, shqiptare dhe serbe. Hulumtimet e mëtutjeshme në zonën e kontejnerëve të ndërtimeve sugjerojnë se të paktën një person është largua nga kantieri”, tha zëdhënësi për shtyp, Oliver Bachmann.

Gjatë një rishikimi të mëtejshëm të projektit të ndërtimit u gjetën të fshehur në bodrum dhe tavan edhe europianët të tjerë lindorë. Një person tjetër pa leje qëndrimi të vlefshme u zbulua duke fjetur në një prej kontejnerëve të ndërtimit. Pasi ai nuk u kap në punë, ai i është dorëzuar policisë për procedurë të mëtutjeshme, informon Shtegu.com.

“Gjithsej 12 punëtorë u gjetën në një kantier ndërtimi pa leje qëndrimi të vlefshme për Republikën Federale të Gjermanisë. Nga ta, 11 gjithashtu pa leje pune, e cila do t’i lejonte ata të kryenin punë”, përmbledh Bachmann.

Shtetasit e vendeve të treta mund të punësohen vetëm nëse lejeqëndrimi atye u jep të drejtë të punojnë. Ato mund të porositen vetëm me shërbime ose shërbime të tjera me pagesë, nëse leja e qëndrimit u lejon atyre të punojnë në mënyrë të pavarur.

Nëse një punë ose veprimtari e vetëpunësuar kryhet pa lejen e kërkuar, kjo mund të rezultojë me gjobë dhe gjobitje për të huajin, punëdhënësin dhe klientin.