Mbrëmje informative në gjuhën Shqipe!

Ndryshimet e ligjit për të huaj janë thelbësore!
Informohu mirë!
Eja ne mbremjen informative në gjuhën Shqipe!