20.02.20

Shkelzen Halimi

Në të kaluarën nismat shqiptare patën fare pak frymë kombëtare, kurse prapa këtyre nismave qëndronin vetëm grupe interesi. Ndaj, shoqëria shqiptare rrezikonte të ngelë përjetësisht në tranzicion. Dalja në pah e atyre që kishin vlerësuar se vetëm ndryshimi mund të na çlirojë nga ngurtësia dhe se konsolidim i brendshëm në të gjitha segmentet është i domosdoshëm, sikur solli një optimizëm se shoqëria shqiptare do të mund të bëhet shoqëri e shëndoshë, me dinjitet, që do të dijë dhe do të mund t’u bëjë ballë të gjitha sfidave të kohës jo vetëm në planin politik, por edhe në atë ekonomik, kulturor e gjeostrategjik. Prandaj, nisma më e rëndësishme shqiptare është zgjimi nga gjumi i gjatë i tranzicionit, nga ai gjumë i përshkuar me shumë ëndrra mashtruese.