04.01.2020

Maya Ghazal

Ajo thotë se diskriminimin që po e përjetonte nuk e ndaloi të ëndërronte.
Dhjetra miliona refugjatë në mbarë botën, ndërsa ajo thjesht fluturon.

Maya Ghazal, një refugjate nga Siria është bërë një pilote në Angli.