27.12.2019

Unë nuk kërkoj prej jush që t’i konvertoni muslimanët në të krishterë. Detyra juaj është që muslimanët t’i largoni nga Islami. Mos kërkoni nga ata që të kryqëzohen dhe të shkojnë nëpër kisha, por mësoni që të jetojnë si të krishterë. Këtë bëjeni nën pretekstin e kulturës dhe mënyrës së jetesës bashkëkohore. Sepse gjeneratat të cilët nuk kanë dituri për Zotin dhe Të Dërguarin e Tij, nuk mund të mendojnë për ideja dhe qëllime të larta, por do të jetojnë pa fe, ide dhe ideale. Qëllimi i tyre i vetëm do të jetë ndjekja e epsheve të ulëta dhe dëshira, përtacllëk, pasuri dhe jetë të butë dhe të lehtë.

[Prifti Samuel Zwemer- Konferenca e Mendimeve në Jeruzalem (Kuds) e mbajtur më 1935]