Profesori dhe analisti i njohur kosovar, Nexhmedin Spahiu thotë se, dialekti i Tetovës në spektrin e dialekteve shqipe është si anglishtja në spektrin e gjuhëve gjermanike.

“Është më i thjeshti dialekt dhe më i lezetshmi, ku zanoret shqiptohen si në anglisht. “I” si “AJ” , “O” si “OU” etj.

Nëse bota e ka pranuar angjishten për gjuhë të planetit, përse shqiptarët të mos e pranojnë dialektin e Tetovës për shqipe standarde.

Një shembull: “Xhi ban taj” shihni si e komplikon standardi aktual: “Çfarë bëre ti”, thekson Spahiu.

Dialektet e pasurojnë gjuhën shqipe. Së fundi ajo po rrezikohet më të shumti nga përdorimi i fjalëve të huaja, huazimet. /Tetova1.com/