28.11.2019
Xhevdet T. Pozhari (Facebook)

Në këtë fatkeqësi e pamë edhe këtë budallaki – gullash BDI ndihmë për Shqipëri!

Gullash parti.