27.11.2019

Xhevdet T. Pozhari

Një qytetar nga Istogu paska dërguar 100 € ndihmë në Shqipëri, e banka ia ka ndalur 29 euro provizion!

Gjakpirësa.