Five candidates waiting for job interviews, front view, crop

Partitë politike në Maqedoni janë duke kërkuar veting për të gjitha sferat e shoqërisë, duke filluar nga gjyqësia e deri tek të gjitha institucionet shtetërore. Por shumica e qytetarëve nuk e dijnë se për çfarë bëhet fjalë dhe sa i vështirë është ky proces për tu realizuar, njofton agjencia e lajmeve INA.
Vetting-u është procesi i hetimit të plotë të një individi, ndërmarrje ose entiteti tjetër përpara se të merrni një vendim për të ecur përpara me një projekt të përbashkët.
Kjo fjalë e bazën nga shekulli XIX dhe u përdorë për herë të parë në Angli, ku një kalë verifikohej plotësisht nga një veteriner para se të lejohej të garonte, kështu që një pacient që i nënshtrohej një ekzaminimi mund të thuhet se ishte i verifikuar nga një mjek.
Në politikë bëhet verifikimi i pasurive dhe lidhjeve të politikanëve me botën e krimit, kështu edhe në sferat tjera. Në përdorimin modern të biznesit, vetting-u ka kuptuar procesin e ekzaminimit të një personi ose ndërmarrje për qëndrueshmëri dhe integritet.
Një proces i verifikimit mund të fillojë me një konfirmim të fakteve. A është biografia e kandidatit për punë e saktë në përshkrimin e të gjitha aftësive dhe përvojës që pretendohet? Procesi vazhdon me verifikimin e informacionit.
Pavarësisht nëse bëhet fjalë për një person, një kompani, apo një investim që po verifikohet, procesi bëhet më i thellë, dhe potencialisht më intruziv, nga atje.
Vetting, i njohur gjithashtu si një përmbledhje në sfond, përfshin hetimin e një individi, kompanie ose entiteti tjetër përpara se të merrni një vendim për të shkuar përpara me një projekt të përbashkët.
Një proces i verifikimit mund të fillojë me një konfirmim të fakteve për të siguruar një rinisje, për shembull, përshkruan me saktësi të gjitha aftësitë dhe përvojën e pretenduar.
Mbështetja e rëndë në vettingun nga qeveritë në mbarë botën ka ngritur disa shqetësime në lidhje me koston e lartë dhe vonesat e gjata që ato mund të shkaktojnë.(INA)