2019-09-12

mr. Ilir Hoxha

Besuam në ndryshime, reforma , sundimin e së drejtes, besuam për një jetë më të mirë për të gjithë e çfare ndodhi?

 Përsëri jemi në fillim, korupcion, krime financiare, lojra, pazarllëqe. Shpresat e qytetarëve ishin drejtuar vetëm tek Gjkata speciale. Tek shteti i së drejtës dhe me një politikë të meirëfilltë.. Çfarë ndodhi? Përseri korucpion, përsëri krim financiar. përseri biseda, takime, “marëveshje” të reja e ku ta di se çka tjetër. Shtrohet pyetja për çka? Prandaj vendosa ta ripostoj perseri komentin iritues .

Drejtuar: Deri tek Parlamentarët e RMV

Lënda:    Propozim ndyshim ligji për korupcion dhe krimi financiar

          Të nderuar, Kërkoj (formë amandamenti) që të bëhet ndryshimi i ligjit te theksuar më lartë dhe të ‘legalizohet’ korupcioni dhe krimi financiare në RMV dhe me këtë do te kursehet buxheti në emër të shpenzimeve gjygjësore si dhe individët (kinse VIP publik) por edhe më tepër do të kursehen qytetarët e RMV në emër të streseve që i kanë duke e ditur edhe perfundimin e akt vendimit gjygjësor para se të fillojë. Prandaj kërkoj të “legalizohet” propozim amandamentet në të mirë të qytetarëve, politikanëve dhe dallaverxhive ne RMV . p.s. me miratim të ketij ligji do të ketë jetë për të gjithë si dhe nuk do të ketë standarde të dyfishta.