2019-09-04

Sistem funksional dhe jo formal politik

Në opinion paraqiten opionistë ekspertë te dalluar ne fushat e ndryshme japin mendim etj…por asnjëri nuk hynë në ecencën e problemit se pse ndoldhin dështime të rradhës ne sferat e ndryshme në jetën politike, sociale, ekonomike, arsim, shendetsi , kulture, gjygjësor etj. Cilat janë shkaqet që sjellin deri tek dështimet e rradhes, Një analize analitike dhe sintetike do të vihet në prëfundim te jo funksionaliteti i sistemi të instaluar. Çka duhet bërë: Buxhet funkional e jo politik, sistem menaxhues funskional e jo formal-politik, strukturë funksionale e jo formale-politike ligje dhe sistem funskional e jo formal-politik, sistematizime profesionale-funksionale e jo formale-politike dhe marrja e vendimeve profesionale dhe funskionale… jashtë kësaj sfere do të rezulton me dështime të rradhës ne bazë te praktikës që ka qenë dhe është për momentin…

 

mr. Ilir Hoxha