2019-08-31

Nafi Çegrani

Libri ,, Çegrani dhe Trungu familjar, së shpejti do jetë në duart e dashamirëve të tij, sepse edhe zgjon interes të madh tek lexuesit dhe më gjërë në saje të përmbajtjes së thukët dhe stilit të shkruar, ku bëhet një shtjellim i kulluar, duke u shtrirë me kujdes nga një epokë në tjetrën të lëvizjes dhe vendosjes së fiseve në Çegran, të cilët fijet e rrënjës i kanë në analet shekullore…!