Prokurorija e krimit të organizuar dhe korrupsionit, Vilma Ruskovska konfirmon origjinalitetin e fotografisë nga faqja e parë e procesverbalit të biznesmenit Orce Kamçev, i akuzuar në çështjen Perandoria, të botuara dje në disa prej portaleve. Prokuroria, siç u njoftua më parë, nuk do të komentojë përfundimet dhe komentet e tjera. Vetëm Prokuroria ka dosjet origjinale të çështjeve, dhe një kopje e tyre është dorëzuar në gjykatën kompetente, raporton MIA. /SHENJA/