2019-08-19

Bill Gates: “Unë nuk dëshiroj të shohë ndonjë thirrje urretjesh rreth muslimanëve për therrje të kafshëve për kurban, sepse rreth 1 milion kafshë mbyten çdo ditë nga KFC, McDonalds, Burger King, etj. Këto kompani i ushqejnë të pasurit dhe bëjnë para. Ndërsa muslimanët Gjatë Bajramit i sakrifikojnë për të ushqyer të varfërit falas.”