2019-08-15

Michelini paraqet një risi në zbulimet e veta, goma për vetura por të cilat nuk ka nevojë të mbushen me ajr. Ato janë rezistuese në pengesa të ndryshme, nuk i shpon gozhda, nuk pëlcasin në shkelje me shpejtësi të ndonjë gurit etj, etj. Për më shumë informata ndiqni videon në vijim.